Начало
  За нас
  Продукти
  Цени
  Нови продукти
  Услуги
  Партньори
  Новини
  Контакти
  ТЪРСЕНЕ В САЙТА
 
Уебрикс
  КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА - РЕШЕНИЯ
Начало >> Продукти >> СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И КОНТРОЛ >> СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА EXSNET >> КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА - РЕШЕНИЯ
 

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП: РЕШЕНИЯ

    Ние предлагаме готови решения с използване на системата за контрол на достъпа EXSNET за офиси, хотели, предприятия и всякакви обекти, нуждаещи се от контрол на достъпа на външни лица.

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА В ОФИС
    Вратите на всяко помещение във Вашия офис, счетоводство, склад и други отдели  се оборудват с електромагнитни брави и четци-контролери EXSNET RC. Вътре в помещението се инсталира бутон “ИЗХОД”. На всеки сътрудник се издава безконтактна PROXIMITY карта, програмирана за достъп само до тези помещения, където е необходимо да изпълнява служебните си задължения. На охраняващия персонал се издава специална карта за достъп. По такъв начин, благодарение на системата за контрол на достъпа Вие ограничавате посещенията на посетителите до служебни помещения, а на сътрудниците до помещения извън тяхната област на работа. На ръководния персонал се издават карти за достъп до всички помещения. По желание всяка врата може да се оборудва с видеопанел, а в помещенията да се инсталира видеодомофон. По такъв начин лицата които нямат свободен достъп до такива помещения могат да позвънят чрез външния панел. След приключване на работното време, когато остава само охраната, ръководителят или началникът на охраната могат с помощта на карта на администратора да превключат системата за контрол на достъпа в специален режим, даващ разрешение за движение само с картите на охраната.

    Дадената система за контрол на достъп се е доказала в практиката, обезпечаваща безопасност:
• Ограничение и контрол на достъпа на посетители в служебни помещения, без ограничение на сътрудниците.
• Бърз достъп до затворени помещения. Разпознаването на картите се извършва от разстояние, а отварянето на вратите мигновено. Не е необходимо да се носи връзка с ключове.
• Всеки сътрудник или група има достъп само до определени помещения.
• Една карта може да се програмира за достъп до няколко помещения.
• Практически не е възможно да се подбира карта за достъп до неоторизирани помещения.
• Базата данни с карти може да се редактира на компютър с помощта на EXSNET Memory Editor.
• Системата за контрол на достъп прави обстановката съвременна, Вашия офис престижен и облекчава предвижването на територията.

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА В ХОТЕЛСКИ СТАИ
    Всяка врата на хотелска стая се оборудва с електромеханична брава и четец-контролер от серията EXSNET RC. На клиентите се издават пластмасови карти, а не метални ключове за отваряне на вратите. Администраторът притежава карта, програмирана за достъп до всички стаи, в екстремни ситуации. Такава карта притежава и персонала по чистотата. Излизане от стаята се осъществява с натискане на бутон “ИЗХОД” или завъртане на ръкохватката на електромеханичната брава.

    Преимуществата които получавате са следните:
• Надеждна защита против кражби.
• Не е възможно да се направи дубликат на картата, тъй като всяка една е уникална.
• Персоналът по чистотата не е задължен да носи огромна връзка с метални ключове. Техните карти се програмират за достъп само на етажа.
• При загуба на картата е възможно тя веднага да се изтрие от базата данни, без да е необходимо да се сменя бравата.
• Базата данни с карти може да се редактира на компютър с помощта на EXSNET Memory Editor.
• Системата за контрол на достъп придава съвременен облик на Вашия хотел и повишава престижа в очите на клиентите.

АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА ДОСТЪП НА ВХОДЕН ПОРТАЛ
    При внедряване на система за контрол на достъп EXSNET в предприятия, входния портал се оборудва с турникет и четящо устройство от серията EXSNET PR. На всеки служител се издава пластмасова карта за преминаване през турникета. Същата карта може да се програмира за достъп в служебните помещения, оборудване с четец-контролер от серията EXSNET RC. Нощно време входния портал се затваря или се привежда в специален режим на работа, даващ достъп с карта само на охраната. По желание, входния портал може да се оборудва със системата за видеонаблюдение EWCLID.

    Системата за контрол на достъпа Ви предоставя следните преимущества:
• Наличието на система за контрол на достъпа на входния портал изключва пропускането на лица без пропуск.
• Подправянето на PROXIMITY картата практически е невъзможно.
• Една и съща карта служи за преминаване през турникета и дава достъп до служебните помещения.
• Изгубена карта може веднага да се изтрие от базата данни в системата.
• Базата данни с карти може да се редактира на компютър с помощта на EXSNET Memory Editor.
• Оборудваният входен портал с турникети и карти за достъп подчертава добрата репутация на Вашето предприятие.

УПРАВЛЕНИЕ НА СИГНАЛИЗАЦИЯ
    Обектът се оборудва със сигнализация свързана през контролер TMK-1000. Контролерът, инсталиран в защитена зона, далеч от злосторници, работи в тригерен режим. Отвън се монтира само контактор за четене на ключовете TouchMemory. По такъв начин, включването или изключването на сигнализацията може да се извърши само от лице притежаващо програмиран за тази цел ключ. За повишаване на сигурността на обекта, той може да се оборудва и със система за видеонаблюдение EWCLID.

    Освен повишената защита против кражби и неоторизирано проникване, системата за контрол на достъпа Ви дава:
• Простота на управление на сигнализацията. Започвайки работния ден, Вие изключвате сигнализацията само с поднасяне към четеца на карта или ключ, и обратно.
• Подправянето и подбирането на ключ TouchMemory практически е невъзможно.
• Външна видима част от системата за контрол на достъпа е само контакта за четене на ключове и карти.
• Даже ако някой умишлено приложи електрошок на контакта за четене, със сигнализацията няма да се случи нищо, тъй като контролерът TMK-1000 издържа разряд до 120kV.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪП ДО ОБОРУДВАНЕ
    Възможно е във Вашето предприятие да има оборудване или машини, които е необходимо да са защитени от случайно или умишлено включване или изключване от лица, нямащи това право. В такива случаи има смисъл вместо обекновен бутон или превключвател да се използва контакт за четене на ключове TouchMemory и контролер TMK-1000, работещ в тригерен режим. Включването на оборудването се извършва с поднасяне на ключа към контакта на четеца, а изключването чрез повторно поднасяне на ключа.

    Такав система притежава следните преимущества:
• Защита от случайни включвания или изключвания.
• Системата за контрол на достъпа ограничава използването на оборудване от неоторизирани лица.
• Предотвратяване на нещастни случаи.
• Защита на скъпоструваща техника.
 

Дизайн и разработка - Паралел Юнивърс
  © 2006. Синерфлекс ЕООД. Всички права запазени.