Начало
  За нас
  Продукти
  Цени
  Нови продукти
  Услуги
  Партньори
  Новини
  Контакти
  ТЪРСЕНЕ В САЙТА
 
Уебрикс
  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕ И СКЛАД
Начало >> Продукти >> СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И КОНТРОЛ >> ЦИФРОВО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. РЕШЕНИЯ >> ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕ И СКЛАД
 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ EWCLID® В ПРЕДПРИЯТИЕ И СКЛАД

Използване на система EWCLID® в предприятия и склад:

Видеонаблюдение в помещения
Видеонаблюдение при сработване на датчици за тревога
Улично видеонаблюдение
Управление на електрически задвижвани бариери
Фото и видеоархив на посетители и автотранспорт
Контрол на периметрови датчици

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕДПРИЯТИЕ И СКЛАД

• Управлението на външно осветление се дублира с помощта на сървър EWCLID, в който са инсталирани платки за външни датчици EWCLID-T. Тази функция може да се реализира в няколко режима:
   1. Автоматично по таймер, например от 18:00 часа до 6:00 часа,
   2. От сработване на датчици: периметров, датчик за осветление, димен или датчик на движение разположен вътре в сградата,
   3. Принудително
• В системата е възможно да се правят записи на видео, фото и аудиоархиви на посетители и персонал с помощта на видеокамери, както и след това обработка на видеоинформацията с помощта на видеоплатки EWCLID-V и аудиоплатки EWCLID-A, инсталирани на сървъра. Включването на запис се извършва в няколко режима.
• Управление на климатични и вентилационни инсталации.
• Допълнителна опция – включване и изключване на електрически механизми на врати в екстремни ситуации. 
 

Дизайн и разработка - Паралел Юнивърс
  © 2006. Синерфлекс ЕООД. Всички права запазени.